wstecz
logo

udział w projektach badawczych

Polska literatura migracyjna w Wielkiej Brytanii i Irlandii po roku 2004

Celem projektu jest zgromadzenie, przebadanie i sklasyfikowanie polskiej poezji i prozy migracyjnej opublikowanej w Polsce, Irlandii oraz Wielkiej Brytanii w języku polskim i angielskim po roku 2004 jako nowego nurtu w literaturze oraz ważnego materiału badawczego, kontynuującego dziedzictwo kultury polskiej. Najnowsza twórczość emigracyjna odzwierciedla bieżące i wielowarstwowe procesy zachodzące w postmodernistycznych społeczeństwach Europy Zachodniej. Stąd też wprowadza ona do narodowego dyskursu literackiego nowe zagadnienia, takie jak multi- i transkulturowość, sekularyzacja społeczeństwa, wpływ narodowości, wykształcenia, rasy, klasy i płci na życie codzienne. Projekt ma na celu prześledzenie wpływu, jaki doświadczenie emigracyjne wywarło na pisarzy i ich twórczość oraz dokonanie dekonstrukcji i redefinicji utrwalonych pojęć: patriotyzmu, tożsamości, ojczyzny czy rodziny. Rezultaty projektu, w tym monografia naukowa i archiwum cyfrowe, mają stanowić uzupełnienie intensywnie prowadzonych badań politycznych, ekonomicznych oraz socjologicznych nad zjawiskiem migracji. Projekt nr no. DEC-2011/01/B/HS2/05120, finansowany przez Narodowe Centrum Nauki, realizowany na Uniwersytecie Łódzkim uzyskał bardzo wysoką ocenę, zajmując drugie miejsce w konkursie. Więcej informacji o przedsięwzięciu na stronie: www.emigracja.uni.lodz.pl.


Pliki do pobrania:
pdf

Joanna Ślósarska, Wywiady z Jerzym Pawłowskim (23-25 października 2012).

pdf

Joanna Ślósarska, Tekst kampowy nomady w relacji do communitas (na przykładzie emigracyjnej twórczości Jerzego Pawłowskiego), w: Rozmowy o komunikacji 6: Dynamika dyskursu społecznego, red. G. Habrajska, Primum Verbum: Łódź 2013, s. 81-98.

pdf

Joanna Ślósarska, Nomad's Camp Text in Relation to Communitas (On the Example of Jerzy Pawłowski's Emigration Literary Output), w: Discussing Communication 1: Symbolic Communication Strategies, ed. by G. Habrajska, Primum Verbum: Łódź 2014, s. 139-157.